گروه طراحی و معماری ریسمان چیان متشکل ازکادری مجرب و متخصص در زمینه مشاوره ، طراحی و اجرای ساختمانهای لوکس ازسال 1394 فعالیت خود را به صورت حرفه ای آغاز نموده و با بهره گیری از تجربیات مختلف در پروژه های ساختمانی و نیز هدف رضایتمندی کارفرما توانسته است رویکردی متفاوت در اجرای پروژه های ساختمانی جهت تحقق هدف مشتری مداری ارائه نماید.

گروه طراحی و معماری ریسمان چیان متشکل ازکادری مجرب و متخصص در زمینه مشاوره ، طراحی و اجرای ساختمانهای لوکس ازسال 1394 فعالیت خود را به صورت حرفه ای آغاز نموده و با بهره گیری از تجربیات مختلف در پروژه های ساختمانی و نیز هدف رضایتمندی کارفرما توانسته است رویکردی متفاوت در اجرای پروژه های ساختمانی جهت تحقق هدف مشتری مداری ارائه نماید.

بخشی از این شرکت در زمینه طراحی و اجرا شامل موارد ذیل می باشد:

بخشی از این شرکت در زمینه طراحی و اجرا شامل موارد ذیل می باشد:

1. بازدید از پروژه و مشاوره توسط کارشناسان و مهندسین گروه
2. متره و برآورد ؛ تعیین مبلغ هزینه های پروژه به صورت برآورد اولیه
3. ارائه طرح های سه بعدی ( طراحی داخلی, نمای ساختمان و فضای سبز)
4. طراحی و اجرای محیط های مسکونی، اداری، تجاری و اجرای پروژه توسط کادری مجرب
5. طراحی ، فاز2، ریزمتره واجرای تخصصی نماها و محوطه های کلاسیک، نئوکلاسیک، مدرن
6. طراحی پلان های معماری بر اساس ضوابط شهرداری
7. طراحی کلاسیک و مدرن فضاهای لوکس داخلی
8. طراحی فضاهای خاص
9. نظارت عالیه بر اجرای پروژه
10. اجرا به صورت پیمان مدیریت
11. طراحی تخصصی فضاها و اجرای با متریال گرانبها و ماندگار سنگ

1. بازدید از پروژه و مشاوره توسط کارشناسان و مهندسین گروه
2. متره و برآورد ؛ تعیین مبلغ هزینه های پروژه به صورت برآورد اولیه
3. ارائه طرح های سه بعدی ( طراحی داخلی, نمای ساختمان و فضای سبز)
4. طراحی و اجرای محیط های مسکونی، اداری، تجاری و اجرای پروژه توسط کادری مجرب
5. طراحی ، فاز2، ریزمتره واجرای تخصصی نماها و محوطه های کلاسیک، نئوکلاسیک، مدرن
6. طراحی پلان های معماری بر اساس ضوابط شهرداری
7. طراحی کلاسیک و مدرن فضاهای لوکس داخلی
8. طراحی فضاهای خاص
9. نظارت عالیه بر اجرای پروژه
10. اجرا به صورت پیمان مدیریت
11. طراحی تخصصی فضاها و اجرای با متریال گرانبها و ماندگار سنگ

گروه ریسمان چیان

گروه ریسمان چیان

گروه پتینه ریسمان چیان متشکل ازکادری مجرب و متخصص در زمینه مشاوره ، طراحی و اجرای پتینه و بافت های دیوار ازسال 1396 فعالیت خود را به صورت حرفه ای آغاز نموده و با بهره گیری از تجربیات مختلف در پروژه های ساختمانی و نیز هدف رضایتمندی کارفرما توانسته است رویکردی متفاوت در اجرای پروژه های ساختمانی جهت تحقق هدف مشتری مداری ارائه نماید.

گروه پتینه ریسمان چیان متشکل ازکادری مجرب و متخصص در زمینه مشاوره ، طراحی و اجرای پتینه و بافت های دیوار ازسال 1396 فعالیت خود را به صورت حرفه ای آغاز نموده و با بهره گیری از تجربیات مختلف در پروژه های ساختمانی و نیز هدف رضایتمندی کارفرما توانسته است رویکردی متفاوت در اجرای پروژه های ساختمانی جهت تحقق هدف مشتری مداری ارائه نماید.

بخشی از خدمات این شرکت به اختصار شامل موارد ذیل می باشد:

بخشی از خدمات این شرکت به اختصار شامل موارد ذیل می باشد:


1. بازدید از پروژه و مشاوره توسط کارشناسان و مهندسین گروه
2. ایجاد بافت های خاص کلاسیک و مدرن
3. نقاشی های دیواری و سقف
4. استفاده از ورق و مواد ایتالیایی
5. ایجاد کالیگرافی برای روی دیوار ها
6. تابلوهای میکس مدیا با مدیاهای مختلف بر روی دیوار


1. بازدید از پروژه و مشاوره توسط کارشناسان و مهندسین گروه
2. ایجاد بافت های خاص کلاسیک و مدرن
3. نقاشی های دیواری و سقف
4. استفاده از ورق و مواد ایتالیایی
5. ایجاد کالیگرافی برای روی دیوار ها
6. تابلوهای میکس مدیا با مدیاهای مختلف بر روی دیوار

گروه تولید ریسمان چیان

گروه تولید ریسمان چیان

گروه ریسمان چیان در کنار فعالیت های ذکر شده از سال 1398 شروع به تولید و عرضه اکسسوری های خاص برای فضاهای مختلف با هنرهای ایرانی و اروپایی متشکل ازکادری مجرب و متخصص در این زمینه فعالیت خود را به صورت حرفه ای آغاز نموده است.

گروه ریسمان چیان در کنار فعالیت های ذکر شده از سال 1398 شروع به تولید و عرضه اکسسوری های خاص برای فضاهای مختلف با هنرهای ایرانی و اروپایی متشکل ازکادری مجرب و متخصص در این زمینه فعالیت خود را به صورت حرفه ای آغاز نموده است.

ارتباط مستقیم در واتساپ